Wydarzenia

Grupy

Historia

Dom Sióstr

Ogłoszenia

Intencje

Sakramenty

Galerie

Polecamy

Kontakt

 

 

                Dom Sióstr Służebniczek w Orzechówce.

W 1899r. zgromadzenie otrzymało grunt w Orzechówce jako fundusz na utrzymanie kaplicy, zapisany w testamencie przez Agnieszkę Nycz. Jednak dopiero trzy lata później w 1902 r. mogło dojść do zrealizowania zamierzonego celu, jakim było powstanie kaplicy pod opieką sióstr służebniczek. Wtedy to właśnie Katarzyna z Błażów Boroniowa po śmierci męża oddała zgromadzeniu dom oraz 7 morgów pola, w zamian za jej dożywotnie utrzymanie i całkowitą opiekę oraz prowadzenie ochronki dla dzieci. Siostra Sabina Zajdel i jeszcze jedna siostra, przyjechały do Orzechówki w tym samym roku we wrześniu i zamieszkały w ofiarowanym domu, wraz z ofiarodawczynią. W roku następnym ks. Dziekan Jan Samocki, proboszcz z Jasienicy Rosielnej postarał się u Rady Szkolnej o posadę nauczycielki dla jednej z sióstr. Zgromadzenie ze swej strony również wniosło do starostwa podanie, o taką posadę w Orzechówce. Starostwo przychyliło się do prośby i siostrze Taidzie Kajmowicz został przyznany etat. W roku szkolnym 1903/04 s. Taida początkowo uczyła w wynajętym domu. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w kolejnych latach, do otrzymanego gruntu dokupiło jeszcze kilka hektarów ziemi z gruntów dworskich.

W 1905 roku poczyniono starania o budowę nowego domu na koszt zgromadzenia. Nowy dom wraz z kaplicą poświęcony został przez ks. Proboszcza J. Samockiego 15 września 1906r. Od tego czasu w kaplicy gromadzili się ludzie na Mszę św., którą odprawiali raz w miesiącu, czasami częściej księża z Jasienicy Rosielnej lub OO. Jezuici ze Starej Wsi. cdn