Wydarzenia

Grupy

Historia

Dom Sióstr

Ogłoszenia

Sakramenty

Intencje

Galerie

Polecamy

Kontakt

 

 

Chór
parafialny

Róże Żywego
Różańca
RAM Liturgiczna
Służba Ołtarza

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Plan dyżurów ministrantów ze Szkoły Podstawowej

Poniedziałek

Filip Sz.

Miłosz F.

Szymon J.

Wtorek

Oskar K.

Bartek Ś.

Szymon K.

Igor Ż.

Środa

Kacper B.

Karol B.

Bartek M.

Szymon M.

Czwartek

Mateusz H.

Bartłomiej O.

Dawid Ś.

Mateusz Sz.

Piątek

Kornel F.

Karol M.

Dawid Ch.

Michał Sz.

Sobota

Łukasz P.

Marcin P.

Jakub J.

Niedziela

Wszyscy

 


Dziesięć przykazań ministranta

 - Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

- Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

- Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

- Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

- Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

- Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

- Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

- Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

- Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

- Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.