Wydarzenia

Grupy

Historia

Dom Sióstr

Ogłoszenia

Intencje

Sakramenty

Polecamy

Kontakt

Chrzest św.

I Komunia św.

Bierzmowanie

Spowiedź


Msza św.

Małżeństwo

Namaszczenie
Chorych

Pogrzeb


Pogrzeb

Niezbędne informacje dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu:

1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) osoby.

2. Pogrzeb powinien mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca.

 3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu oraz dokument z Urzędu Gminy „dla administracji cmentarza”. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk).

 4. Liturgię pogrzebu, miejsce pochówku na cmentarzu oraz pozostałe szczegóły organizacyjne ustala się indywidualnie.