Wydarzenia

Grupy

Historia

Dom Sióstr

Ogłoszenia

Intencje

Sakramenty

Galerie

Realizowane

projekty

Polecamy

Kontakt
Realizowane projekty Zapytania ofertowe

Realizowane projekty

 

Data publikacji: 1.09.2022 roku

W dniu 1 września 2022 roku zakończyły się prace budowlane i instalacyjne w budynku plebanii.

Przedmiotem wykonanych prac była termomodernizacja budynku plebanii, która swoim zakresem objęła: 

- Wymianę stolarki okiennej o powierzchni 38,81m2, na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,90W/m2K,

- Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej o powierzchni 10,84m2, na drzwi zewnętrzne
o współczynniku przenikania ciepła U=1,30W/m2K,

- Docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 337,39m2, styropianem
o współczynniku Lambda równym 0,031W/mK. Optymalna grubość ocieplenia 15cm,

- Modernizację źródeł ciepła dla c.o i c.w.u.- zakup i montaż energooszczędnego zasobnika c.w.u o pojemności 120l oraz zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 30kW z automatyką umożliwiającą stosowanie automatycznych obniżeń temperatury w nocy oraz podczas nieobecności użytkowników. 

Prace były prowadzone od 30 maja 2022 roku do 1 września 2022 roku.

Całkowity koszt wykonanych prac zgodnie z umową dotacyjną wyniósł: 195 040,01zł.

Wydatki na realizację zadania zostały częściowo pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 75 187,69zł oraz ze środków własnych Parafii.

 Galeria zdjęć